SiRA Antwerp

On a regular basis the LiGA Foundation Initiative offers the opportunity of a “Staying in Residence in Antwerp” (SiRA) for residents of the Low Countries and at international level. These artists and researchers work actively in the Seven Arts framework, in a technical, scientific and creative way, related to the crossing fields of time and space. Candidates with a training funding can also be taken into consideration for being accepted as a 7 arts resident at the Centre.

The Foundation Initiative works in mutual cooperation of various partners and gives support to international LiGA projects and networks in Africa, Brussels, Antwerp and at a Global Level promoting universal thinking in diversity and local action. The Foundation facilitates the accommodation and work and possibly also exhibition of work of the the resident under special defined conditions and criteria. The resident for his or her part may deliver a certain performance, by mutual written agreement. The Foundation Initiative also safeguards and supports material and immaterial heritage of the historical buiding  with an extrely rich  history and interesting archives present in the Cultureel Consulaal Antwerpen (CCA).

Margritte Zondagen

Elke zondag welkom in de open Tuin der Verbeelding – Garden of Imagination voor cultuur, kunst en veel meer in een prachtige omgeving. Bij slecht weer steeds binnen in een subliem decor van de Horta stijl Rotonde Sublieme Trapzaal & WaterlooSalons.

Vanaf 14.00u kan u een gedicht of citaat meebrengen of een muziekinstrument en mensen ontmoeten rond de 7 kunsten.

Bar Magritte & ZomerBar

Zet U zelf letterlijk in de bloemekes.

Het Consulaat van Zurenborg of De Margritte is een ontmoetingsplek voor kunstenaars, kunstliefhebbers, dichters, muzikanten, ondernemers, schrijvers, denkers, doeners, filosofen, en mensen met een open geest op de wereld in alle tijden. Een vrijplaats in Antwerpen over de 7 Vrije Kunsten.

Programma Aanstaande Zondag  ?

Via Facebook:

https://www.facebook.com/hetconsulaatantwerpen/

Nu ook op Instagram:

7kunsten

Speciale evenementenbinnenkort ook op deze webstek.

BloemenHoekTuin

De Bel Epoque Wijk Zurenborg in Antwerpen heeft een bijzondere plek waar het aangenaam vertoeven is in een superbe omgeving op de Hoek van de Transvaalstraat & Waterloostraat. Het museaal tuinproject zal velen bekoren in een Wijk in VerVoering. De Hoektuin staat symbool voor biodiversiteit en confrontatie van mens en natuur. Cultuur ontmoet Natuur. Het kreeg in 2019 de naam mee van METAMORPHOSIS in het referentie kader van de Zeven Kunsten en de LiGA Projecten in Afrika, Brussel, en Antwerpen. Voorfoto’s & impressies, klik hier (link volgt)

LiGA onstond in 1992 als “Leven in de Grootstad Antwerpen”, en werd getransformeerd op de WereldConferentie in Antwerpen gedurende Antwerpen Culturele Hoofdstad van Europa tot LiGA “Living into Global Alliance”. Vaak wordt Living ook vervangen door het verbindende “Linking”.

Voor meer informatie over Leven in de Grootstad Antwerpen, klik hier (link volgt).

Voor meer informatie over de Antwerp EPH & City Declaration uit 1993 klik hier (link volgt).

   

De Zeven Kunsten

Wat zijn de Zeven Kunsten ? Toen de gerenommeerde arts Vesalius in Leuven geneeskunde wou gaan studeren, diende hij eerst drie jaar de ARTES LIBERALES te gaan studeren: de Vrije Kunsten. Wij herbekijken de Zeven Kunsten en herschrijven ze in de hedendaagse moderniteit. Maak hier binnenkort kennis met de herschikking en actualisatie. Vier van de zeven kunsten hebben met tijd te maken, en drie met ruimte & wetenschap. De ARTES LIBERALES bevatten geschiedenis, taal, rechtssysteem, en andere vakken. Klassiek zijn zij ingedeeld in een trivium en quadrium, maar wij werken met een quadrium rond Tijd en een Trivium rond Ruimte. Dus Ruimte en Tijd.

De eerste drie van de Zeven Kunsten betrekken de Taal en behoren tot de dimensie Tijd:

  1. Grammatica. De Taal Zelve
  2. Retorica. gebruik & misbruik van de Taal
  3. Dialectica: de redenering van de Taal en met de Taal

Andere drie van de Zeven Kunsten behoren tot de Ruimte:

  1. Aritmetica: dit is meten en weten maar ook de kracht en betekenis van getallen. U zou kunnen zeggen de ruimte gezien vanuit één dimensie.
  2. Geometrica: de twee-dimensionele wereld van schilderijen, motieven, landkaarten, stadsplannen, wereldkaarten met Mercator projectie, …
  3. Astronomica. Hetgeen u ziet in drie dimensies om u heen, met inbegrip van de natuur, gebouwde omgeving sculpturen (beeldouwen), en hemel & astronomica

De Zesde kunst. De ontbrekende’ kunst is de zesde kunst dat meestal wordt samengevat door Musica & Harmonia. Het omvat ook theater, beweging, metamorfose, klanken in een fysieke ruimte. Met andere woorden de combinatie van de drie eerste kunsten met de drie kunsten van de ruimte. Met andere woorden Tijd in de Ruimte. Het is het woord en de klanken in een ruimte waar mensen samenkomen dat verbindend kan zijn. De vierde kunst tussen tijd en ruimte ?

Een boeiende confrontatie over de Vrije Kunsten tussen Tijd & Ruimte met Literaire Salons en Performances binnen en buiten in een subliem decor van het Cultureel Consulaat en de Tuin der Verbeelding aan het Waterloopleintje gelegen op de hoek van de Transvaalstraat en Waterloostraat in Zurenborg Antwerpen, vlak bij BerchemStation.

De Zeven Kunsten Hoek in de Lage Landen ?

Volg ons ook op Facebook :

https://www.facebook.com/hetconsulaatantwerpen/?fref=ts.

Volg ons ook op Instagram:

7kunsten