Het LiGA Huis

Het LiGA Huis is een ontmoetingsplek in de Belle Epoque Wijk Zurenborg te Antwerpen waar u Schoonheid & Gezelligheid ontmoet en ook de LiGA Projecten kunt steunen. De drie kaderprojecten zijn :

zeven kunsten

Het Zeven Kunsten KaderProject in Antwerpen in Hoekhuyze De Margriet (Arch. Jules Hofman) voor jong en oud talent. Het is gelegen aan het “Waterloopleintje” aan de Transvaalstraat op de hoek met de Waterloostraat. In het project wordt kansen gegeven voor ontmoetingen rond taal, filosofie, tijd, ruimte, en schoonheid & creatie van kunsten. Een museaal project is opgedeeld in de BloemenHoekTuin waar cultuur & natuur mekaar ontmoeten, en in de sublieme interieurs waar mensen kunst & cultuur kunnen ontmoeten en met hen met mekaar confronteren. De Horta Stijl Rotonde Trapzaal & Salons worden omschreven door de media als “De Verborgen Parel” van Zurenborg. Elke Antwerpenaar en bezoeker aan Antwerpen moet kunnen hebben genoten van de pure schoonheid en de intimistische grandeur van het voormalig Consulaat-generaal van Bolivië in Antwerpen. Het schoon verdiep is daarbij ingericht als Museum Villa Margritte, met een knipoogje naar de surrealistische schilder René Magritte. De Interieurs zijn toegankelijk in de wintertijd ieder zondagnamiddag met inbegrip van Bar Margritte. Groepsbezoeken zijn mogelijk na afspraak gedurende sommige dagen in de week, en occasioneel ook op zondag. De BloemenHoekTuin is geconcipieerd als een Tuin der Verbeelding – Garden of Imagination, en heeft in de warme dagen ook een Zomerbar en zitplaatsen met het meest unieke zicht in de Belle Epoque  wijk. In de wintertijd zijn er de Zeven kunsten Literaire Salons op zondagen afwisselend met muziek en poëzie. In de Zomer is de Tuin der Verbeelding ook een ontmoetingsplaats voor dichters, muzikanten, wetenschappers, kunstminnaars, en mensen die houden van schoonheid en positief denken in deze woelige tijden. Kom eens bezoeken. Op Facebook vind u ons onder Villa Margritte. Op Instagram onder Villa_Margritte. Meer info via cultureelconsulaat@telenet.be

LiGA Afrika Educatief & Transformatie KaderProject rond gemeenschappelijke bewustwording in een Zuid-Noord context, met bijzondere aandacht voor Centraal Afrika en vooral Oost-Kongo. Wij kunnen van Afrika en het Zuiden veel leren. Het project werkt rond twee kapitale assen van sociale & economische transformatie enerzijds, en ecosysteem, leefmilieu & gezondheid anderzijds. De gemeenschappelijke sokkel ligt in de authenticiteit van Afrikaanse culturen, dat zich vertaalt in het omgaan binnen de twee kapitale assen. Zij zijn in 2014 neergelegd in het MANIFESTE consultatif ARC DURABLE  du Monde Civil du Kivu, met een wetenschappelijk referentiekader ACSES en RDC. Meer informatie via acsesrdc@gmail.com, ook in het Nederlands. De twee belangrijkste basisdocumenten zijn te downloaden via www.acses.cd (in reconstructie).

Brussel Mon Amour (BMA) KaderProject is opgebouwd rond diversiteit in Brussel en de Nederlandse (Brabantse) Taal, mét respect voor de oorspronkelijke taal van Brussel, het Nederlands. In 2017 & 2018 organiseerde BMA met steun van het LiGA Huis de eerste twee volwaardige edities van de “Week van het Nederlands in Brussel” met opening in het Brussels Parlement. Het heeft een open kijk op Brussel ook als Vlaams-Brabantse , maar tweetalige stad, tegenwoordig politiek gedomineerd door de Franse Taal. Het project is niet gericht tegen de francophonie, maar verdedigt wederzijds respect tussen de twee officiële talen, en gebruik van het Nederlands op alle niveau’s in de dagdagelijkse praktijk, ook vanuit het oogpunt van de nieuwe Brusselaars. BMA oerganiseerde ook twee keer de Nacht van BruNelleke met verwijzing naar BRU-NL & BXNL. Wil u BMA daadwerkelijk steunen of mee activiteiten organiseren of plannen ? Meer informatie via brusselmonamour@gmail.com.


Facebook