LID/SYMPATISANT WORDEN  van de Vrienden van Het Consulaat (VriendenClub De Margritte):

U kan gewoon van nu af sympathisant worden van de "Vrienden van Het Consulaat / De Margritte" voor een bedrag van 15 € per jaar, maar u kan beter nog een maandelijkse storting van 10 € (5 € minimum)  doen als steun voor Het Nieuwe Experiment & haar LiGA Projecten, via rekening nr van SREH (liga) bij Argenta nr BE72 9733 4763 6516 met vermelding van : steun aan WaterlooLiga Project.
U bent dan bevoorrechte geïnformeerde & meer dan gewoon sympathisant. Stuur tegelijk een e-post naar liga@skynet.be.

Wij steunen LiGA Projecten

Wij steunen projecten binnen & rond de actualisering van de "Zeven Kunsten" in het kader van o.m. de Baba Connexie (Brabant – Antwerpen – Brussel – Amsterdam) met Brussel Mon Amour, een schat van een stad (BMA), én in het kader van KoKo Afrik Vision 2030 met een positieve visie op sociale en economische transformatie in Afrika en in het bijzonder in de Democratische Republiek Congo, niettegenstaande de vele problemen bij ons en ginds. Cultuur & mentaliteiten zijn voor onsq de gemeenschappelijke sokkel die zich vertaalt in een ecosteeem as van biodiversiteit en een sociale en economische as van duurzaam werk en circulaire economie. Kunst & Cultuur tussen biodiversiteit (natuur) & culturele diversiteit (stedelijkheid).

Over Projecten die Het Consulaat  steunt, kan je Info vragen via liga@skynet.be.
- Brussel Mon Amour (BMA)   .https://www.facebook.com/brusselmonamourBXNL/
- KoKo AfriK Duurzame CongoBoog  & Promotors4africa:  https://www.facebook.com/VisionarcdurableACSESenRDC/

LiGA

LiGA stond oorspronkelijk (1992) voor Leven in de Grootstad Antwerpen, opgericht in aanloop van de WereldConferentie over Stedelijk Milieu & Gezondheid tijdens Antwerpen Culturele Hoofdstad van Europa (1993). Uiteindelijk ontwikkelde zich de acronym LiGA tot "Linking Initiatives into Global Alliance"  (LiGA), en in Afrika tot "Liens d'Innovation de Gouvernance en Afrique", een positief netwerk met verleden & toekomst.


Het Consulaat
Hoekhuyse De Margriet
Voormalig Consulaat-Generaal
van Boliviê te Antwerpen
Waterloostraat 2
2600 Antwerpen  -  Berchem
GSM :  +32(0) 489 062973
www.cultureelconsulaat.eu

Op drie minuten van Station Antwerpen-Berchem
Gelegen vlakbij de Ring (Brussel/Amsterdam/Parijs/Rijssel)
Bereikbaar per tram en bus.

Stel uw vragen en maak uw suggesties voor activiteiten hiernaast
Of via E-Post : liga@skynet.be.
Deelname activiteiten De Margriet : SREH/LiGA Waterloo Project via rek nr BE72 9733 4763 5616This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.